𝑱𝑶𝑻𝑰 𝑳𝑨̆́𝑵𝑮 𝑵𝑮𝑯𝑬 𝑩𝑨̣𝑵

Khi bạn mua hàng JOTI qua các sàn TMĐT:

  • Nếu bạn hài lòng về sản phẩm, vui lòng cho Joti đánh giá tích cực kèm (5*) nhé
  • Bạn vui lòng liên hệ/nhắn tin vào CSKH JOTI trước khi bạn để lại bất kỳ đánh giá tiêu cực nào, hay khiếu nại nhé
  • Hãy cho Joti cơ hội giải quyết vấn đề làm bạn hài lòng hơn

Chính sách trả hàng

Điều kiện đổi hàng hàng

Yêu cầu đổi hàng được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

Hướng dẫn đổi hàng